4 april 2012

Månadens lyriker i april

I april ska jag läsa lyrik från pristagaren med den tuffaste motiveringen:
"Erik Axel Karlfeldts diktning"
I Alex – världens bästa författardatabas, beskrivs han som en bondson från Dalarna vilken tog studenten i Uppsala, eventuellt bidrog till sin fars konkurs genom omkostnaderna för detta, tidvis arbetande för att finansiera sina studier, avskedad som lärare på grund av för stort intresse för en kvinnlig student, gifte sig, tre barn med sin fru som tidigare var hans hushållerska, avböjde Nobelpriset p.g.a. att han ansåg sig vara jävig, tilldelad priset postumt.

Detta lämnar mig med Tre Frågor:
1. Kommer detta komprimerat beskrivna livsöde att märkas i hans diktning?
2. Får man en kortare motivering när man tilldelas priset postumt? Man kan ju då liksom inte klaga på att den är för kort.
3. Är E.A.K. känd i Sverige idag?

Sneakpeak på omslaget - är det inte fröjdeligt så säg?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...