23 november 2012

Läget #87

Fråga: Är jag i fas?

Antal veckor:
87

Antal lästa författare:
89

Genomsnitt (ska ligga på 1,02):
1,02

Svar: Ja! (Denna 1,02-gång med mindre extas men ändock samma grad av nöjdhet.)


Bild över framåtskridandeprocessen:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...