1 april 2011

I princip helt samma sak


Fråga: Handlar det om nomineringsförfarandet till Nobelpriset i litteratur eller handlar det om reglerna till Risk?

1: "[det händer ofta att] samma kandidat föreslås gång på gång - till dess vederbörande verkligen tilldelas priset eller förslagsställarna ger upp eller kandidaten själv avlider."


2. "Ett anfall varar antingen tills territoriet har tagits över eller tills anfallaren ger upp och avbryter anfallet".

Vem kan veta vad som är vad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...