20 december 2012

Välja bok efter inledningsmening

Här är tre meningar som var och en inleder en pristagarbok:

1. Jewel och jag kommer upp från fältet och vi går efter varann längs stigen.

2. På en kulle vid Mississippi, där tvenne generationer tillbaka i tiden Chippewa-indianerna slogo läger, stod en ung flicka, avtecknande sig mot den nordliga himlens kornblå klarhet.

3. På värdshuset Uroxen i Tyniec satt ett litet sällskap och lyssnade till en krigare, som nyss hade kommit från avlägsna trakter och nu berättade om de äventyr han hade upplevt i krigen och på sin resa.

En kort analys:

Fördel med nr 1: Väcker frågor. Vem är Jewel och vilken relation har hen till "jag"? Vart är de på väg?

Fördel med nr 2: Snygg allitteration där med kornblå klarhet. Har en svaghet för pluralböjda verb.

Fördel med nr 3: Det låter som att det kan vara en bok med mycket händelser och lite tankar, alltså en snabbläst en.

Livets svåra frågor alltså. Gör jag rätt om jag väljer nummer 1? Och borde inte pristagare skriva ännu mer attraktiva inledningsmeningar?


Bilder i en omblandad ordning. Ett är inte nummer ett. Tror jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...