1 september 2011

Läget #24

Fråga: Är jag i fas? 

Antal veckor:
24 
Antal lästa författare:
24 
Genomsnitt (ska ligga på 1,02):


Svar: Nej, men lika bra som vid förra rapporten :) 


Bild:

2 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...