20 mars 2011

En som är väldigt bra på skikt

...
Alex%20och%20Anna%20har%20bildningskomplex

Nästa författare är från Turkiet och nämndes, lite lätt i förbifarten, i klippet ovan (som infogats för att muntra upp eventuella kultur-komplexande läsare).

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...